Current Issue   Volume 38(4); Dec 2023
Xianying Wen, Giuseppe C. Zuccarello, Tatyana A. Klochkova, Gwang Hoon Kim
Algae. 2023;38(4):203-215.
D. P. Nagahawatta, N. M. Liyanage, Thilina U. Jayawardena, Fengqi Yang, H. H. A. C. K. Jayawardena, M. J. M. S. Kurera, Fahe Wang, Xiaoting Fu, You-Jin Jeon
Algae. 2023;38(4):217-240.
Hyunsik Chae, Eun Jae Kim, Han Soon Kim, Han-Gu Choi, Sanghee Kim, Ji Hee Kim
Algae. 2023;38(4):241-252.
Min Ho Seo, Shin Chan Kang, Kyeong Mi Kim, Min Seok Kwak, Jihoon Jo, Han-Gu Choi, Ga Hun Boo, Hwan Su Yoon
Algae. 2023;38(4):253-264.
Jin Hee Ok, Hae Jin Jeong, Hee Chang Kang, Ji Hyun You, Sang Ah Park, Se Hee Eom, Jin Kyeong Kang, Yeong Du Yoo
Algae. 2023;38(4):265-281.
Bangxiang He, Zhenbin Zheng, Jianfeng Niu, Xiujun Xie, Guangce Wang
Algae. 2023;38(4):283-294.
Nalae Kang, Seong-Yeong Heo, Eun-A Kim, Seon-Heui Cha, Bomi Ryu, Soo-Jin Heo
Algae. 2023;38(4):295-306.