Astaxanthin in microalgae: pathways, functions and biotechnological implications
ALGAE. 2013;28(2):131-147.     DOI: https://doi.org/10.4490/algae.2013.28.2.131
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Development of astaxanthin production from citrus peel extract using Xanthophyllomyces dendrorhous
Kiyotaka Y. Hara, Yuya Kageyama, Nanami Tanzawa, Yoko Hirono-Hara, Hiroshi Kikukawa, Keiji Wakabayashi
Environmental Science and Pollution Research.2021; 28(10): 12640.     CrossRef
Functional divergence of diacylglycerol acyltransferases in the unicellular green alga Haematococcus pluvialis
Haiyan Ma, Xiaoying Wu, Ziwang Wei, Liang Zhao, Zhongze Li, Qing Liang, Jie Zheng, Yu Wang, Yanhua Li, Linfei Huang, Qiang Hu, Danxiang Han, Nick Smirnoff
Journal of Experimental Botany.2021; 72(2): 510.     CrossRef
Novel, automated, semi-industrial modular photobioreactor system for cultivation of demanding microalgae that produce fine chemicals—The next story of H. pluvialis and astaxanthin
Daniel Borowiak, Paweł Lenartowicz, Michał Grzebyk, Maciej Wiśniewski, Jacek Lipok, Paweł Kafarski
Algal Research.2021; 53: 102151.     CrossRef
Potential of reverse osmosis reject water as a growth medium for the production of algal metabolites–A state-of-the-art review
Mamta, Mohit Singh Rana, Ashwini Kumar Sharma, Jose V. Parambil, Sanjeev Kumar Prajapati
Journal of Water Process Engineering.2021; 40: 101849.     CrossRef
Simultaneous improvement of astaxanthin and lipid production of Haematococcus pluvialis by using walnut shell extracts
Chunli Yu, Xingyu Li, Benyong Han, Yongteng Zhao, Shuxiang Geng, Delu Ning, Ting Ma, Xuya Yu
Algal Research.2021; 54: 102171.     CrossRef
Adaptive evolution of microalgae Schizochytrium sp. under high temperature for efficient production of docosahexaeonic acid
Xuechao Hu, Xiuyang Tang, Zhiqian Bi, Quanyu Zhao, Lujing Ren
Algal Research.2021; 54: 102212.     CrossRef
Simultaneous production of astaxanthin and lipids from Chlorella sorokiniana in the presence of reactive oxygen species: a biorefinery approach
Rajasri Yadavalli, Hariprasad Ratnapuram, John Reddy Peasari, C. Nagendranatha Reddy, Veeramuthu Ashokkumar, Chandrasekhar Kuppam
Biomass Conversion and Biorefinery.2021;[Epub]     CrossRef
The Dynamics of the Bacterial Community of the Photobioreactor-Cultivated Green Microalga Haematococcus lacustris during Stress-Induced Astaxanthin Accumulation
Konstantin Chekanov, Anna Zaytseva, Ilgar Mamedov, Alexei Solovchenko, Elena Lobakova
Biology.2021; 10(2): 115.     CrossRef
A Review on Haematococcus pluvialis Bioprocess Optimization of Green and Red Stage Culture Conditions for the Production of Natural Astaxanthin
Siti Nur Hazwani Oslan, Noor Fazliani Shoparwe, Abdul Hafidz Yusoff, Ainihayati Abdul Rahim, Chang Shen Chang, Joo Shun Tan, Siti Nurbaya Oslan, Kavithraashree Arumugam, Arbakariya Bin Ariff, Ahmad Ziad Sulaiman, Mohd Shamzi Mohamed
Biomolecules.2021; 11(2): 256.     CrossRef
Xanthophylls from the Sea: Algae as Source of Bioactive Carotenoids
Antia G. Pereira, Paz Otero, Javier Echave, Anxo Carreira-Casais, Franklin Chamorro, Nicolas Collazo, Amira Jaboui, Catarina Lourenço-Lopes, Jesus Simal-Gandara, Miguel A. Prieto
Marine Drugs.2021; 19(4): 188.     CrossRef
Electric Stimulation of Astaxanthin Biosynthesis in Haematococcus pluvialis
Hana-Nur Fitriana, Soo-Youn Lee, Sun-A Choi, Ji-Ye Lee, Bo-Lam Kim, Jin-Suk Lee, You-Kwan Oh
Applied Sciences.2021; 11(8): 3348.     CrossRef
Interaction between the cell walls of microalgal host and fungal carbohydrate‐activate enzymes is essential for the pathogenic parasitism process
Juan Lin, Hailong Yan, Liang Zhao, Yanhua Li, Bahareh Nahidian, Mianmian Zhu, Qiang Hu, Danxiang Han
Environmental Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Role of copper in the enhancement of astaxanthin and lipid coaccumulation in Haematococcus pluvialis exposed to abiotic stress conditions
Hang Guo, Tao Li, Yongteng Zhao, Xuya Yu
Bioresource Technology.2021; 335: 125265.     CrossRef
The oleaginous astaxanthin-producing alga Chromochloris zofingiensis: potential from production to an emerging model for studying lipid metabolism and carotenogenesis
Yu Zhang, Ying Ye, Fan Bai, Jin Liu
Biotechnology for Biofuels.2021;[Epub]     CrossRef
Enhancing production of microalgal biopigments through metabolic and genetic engineering
Dinesh Kumar Saini, Hillol Chakdar, Sunil Pabbi, Pratyoosh Shukla
Critical Reviews in Food Science and Nutrition.2020; 60(3): 391.     CrossRef
Engineering microalgae through chloroplast transformation to produce high‐value industrial products
Ayesha Siddiqui, Zhengyi Wei, Marko Boehm, Niaz Ahmad
Biotechnology and Applied Biochemistry.2020; 67(1): 30.     CrossRef
Recovery of Astaxanthin-Containing Oil from Haematococcus pluvialis by Nano-dispersion and Oil Partitioning
Ji-Yeon Park, You-Kwan Oh, Sun-A Choi, Min-Cheol Kim
Applied Biochemistry and Biotechnology.2020; 190(4): 1304.     CrossRef
Linoleic-acid-enhanced astaxanthin content of Chlorella sorokiniana (Chlorophyta) under normal and light shock conditions
Zahra Khalili, Hasan Jalili, Mostafa Noroozi, Abdeltif Amrane, Fatemeh Rezaee Ashtiani
Phycologia.2020; 59(1): 54.     CrossRef
Enhancement of linoleic acid content stimulates astaxanthin esterification in Coelastrum sp.
Zhiyong Liu, Yuyong Hou, Chunqing He, Xuan Wang, Shulin Chen, Zhiyong Huang, Fangjian Chen
Bioresource Technology.2020; 300: 122649.     CrossRef
A strategy for stimulating astaxanthin and lipid production in Haematococcus pluvialis by exogenous glycerol application under low light
Litao Zhang, Chunhui Zhang, Jianguo Liu, Na Yang
Algal Research.2020; 46: 101779.     CrossRef
Melatonin and calcium act synergistically to enhance the coproduction of astaxanthin and lipids in Haematococcus pluvialis under nitrogen deficiency and high light conditions
Jing Cui, Chunli Yu, Du-bo Zhong, Yongteng Zhao, Xuya Yu
Bioresource Technology.2020; 305: 123069.     CrossRef
Microbial astaxanthin biosynthesis: recent achievements, challenges, and commercialization outlook
Congqiang Zhang, Xixian Chen, Heng-Phon Too
Applied Microbiology and Biotechnology.2020; 104(13): 5725.     CrossRef
Chloroplast Genetic Engineering of a Unicellular Green Alga Haematococcus pluvialis with Expression of an Antimicrobial Peptide
Kang Wang, Yulin Cui, Yinchu Wang, Zhengquan Gao, Tianzhong Liu, Chunxiao Meng, Song Qin
Marine Biotechnology.2020; 22(4): 572.     CrossRef
Metabolic engineering of ketocarotenoids biosynthetic pathway in Chlamydomonas reinhardtii strain CC-4102
Nam Trung Tran, Ralf Kaldenhoff
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Antioxidant enzymes and the mitochondrial alternative oxidase pathway play important roles in chilling tolerance of Haematococcus pluvialis at the green motile stage
Chunhui Zhang, Runzhi Li, Qin Zhu, Wei Hang, Hongjiang Zhang, Hongli Cui, Chunli Ji, Litao Zhang, Fangjian Chen
Algal Research.2020; 50: 102003.     CrossRef
High-throughput fluorescence-activated cell sorting for cell wall-deficient microalgal mutants screening
Juan Lin, Yi Chen, Hailong Yan, Bahareh Nahidian, Qiang Hu, Danxiang Han
Algal Research.2020; 50: 102011.     CrossRef
The microalga Haematococcus lacustris (Chlorophyceae) forms natural biofilms in supralittoral White Sea coastal rock ponds
Anna Kublanovskaya, Olga Baulina, Konstantin Chekanov, Elena Lobakova
Planta.2020;[Epub]     CrossRef
Astaxanthin and other Nutrients from Haematococcus pluvialis—Multifunctional Applications
Malwina Mularczyk, Izabela Michalak, Krzysztof Marycz
Marine Drugs.2020; 18(9): 459.     CrossRef
Identification and Functional Characterization of a Novel Δ12 Fatty Acid Desaturase Gene from Haematococcus pluvialis
Lin Zhang, Wenbi Chen, Shuping Yang, Yuanbo Zhang, Jilin Xu, Dongjie Yang, Zuyao Wu, Tong Liu, Jiayi Cao
Journal of Ocean University of China.2020; 19(6): 1362.     CrossRef
Application of Astaxanthin and its Lipid Stability in Bakery Product
Bayan Yousef AL-Tarifi, Azizah Mahmood, Suvik Assaw, Hassan I. Sheikh
Current Research in Nutrition and Food Science Jou.2020; 8(3): 962.     CrossRef
Astaxanthin accumulation in Haematococcus pluvialis cells induced by nitrogen deficiency and high light intensity
Tatyana V. Samovich, Ruslan G. Goncharik, Elizaveta I. Pechenkina, Yauhen V. Viazau, Nikolay V. Kozel
Journal of the Belarusian State University. Biolog.2020; (3): 37.     CrossRef
A strategy for boosting astaxanthin accumulation in green microalga Haematococcus pluvialis by using combined diethyl aminoethyl hexanoate and high light
Wei Ding, Jun Peng, Yongteng Zhao, Peng Zhao, Jun-Wei Xu, Tao Li, Xuya Yu
Journal of Applied Phycology.2019; 31(1): 171.     CrossRef
Oxidation evaluation of free astaxanthin and astaxanthin esters in Pacific white shrimp during iced storage and frozen storage
Xing Qiao, Lu Yang, Qun Gao, Shu Yang, Zhaojie Li, Jie Xu, Changhu Xue
Journal of the Science of Food and Agriculture.2019; 99(5): 2226.     CrossRef
Genome and Transcriptome Sequencing of the Astaxanthin-Producing Green Microalga,Haematococcus pluvialis
Qiulan Luo, Chao Bian, Ming Tao, Yu Huang, Yihong Zheng, Yunyun Lv, Jia Li, Chaogang Wang, Xinxin You, Bin Jia, Junmin Xu, Jiancheng Li, Ze Li, Qiong Shi, Zhangli Hu, Brandon Gaut
Genome Biology and Evolution.2019; 11(1): 166.     CrossRef
Improved astaxanthin production by Xanthophyllomyces dendrorhous SK984 with oak leaf extract and inorganic phosphate supplementation
Damini Kothari, Jun-Hyeong Lee, Jung-Whan Chon, Kun-Ho Seo, Soo-Ki Kim
Food Science and Biotechnology.2019; 28(4): 1171.     CrossRef
Light Elicits Astaxanthin Biosynthesis and Accumulation in the Fermented Ultrahigh-Density Chlorella zofinginesis
Zheng Sun, Yu Zhang, Li-ping Sun, Jin Liu
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2019; 67(19): 5579.     CrossRef
Non-photochemical quenching in the cells of the carotenogenic chlorophyte Haematococcus lacustris under favorable conditions and under stress
K. Chekanov, E. Schastnaya, K. Neverov, S. Leu, S. Boussiba, A. Zarka, A. Solovchenko
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subj.2019; 1863(10): 1429.     CrossRef
Recent advanced applications of nanomaterials in microalgae biorefinery
Minh Kim Nguyen, Ju-Young Moon, Vu Khac Hoang Bui, You-Kwan Oh, Young-Chul Lee
Algal Research.2019; 41: 101522.     CrossRef
Nutrient Deprivation-Associated Changes in Green Microalga Coelastrum sp. TISTR 9501RE Enhanced Potent Antioxidant Carotenoids
Monrawat Rauytanapanit, Kantima Janchot, Pokchut Kusolkumbot, Sophon Sirisattha, Rungaroon Waditee-Sirisattha, Thanit Praneenararat
Marine Drugs.2019; 17(6): 328.     CrossRef
Deesterification of astaxanthin and intermediate esters from Haematococcus pluvialis subjected to stress
Janeth I. Galarza, Bertha O. Arredondo Vega, Jimmy Villón, Vitalia Henríquez
Biotechnology Reports.2019; 23: e00351.     CrossRef
Ethanol induced jasmonate pathway promotes astaxanthin hyperaccumulation in Haematococcus pluvialis
Yu-Hong Liu, Adili Alimujiang, Xiang Wang, Shan-Wei Luo, Srinivasan Balamurugan, Wei-Dong Yang, Jie-Sheng Liu, Lin Zhang, Hong-Ye Li
Bioresource Technology.2019; 289: 121720.     CrossRef
One-Pot, Simultaneous Cell Wall Disruption and Complete Extraction of Astaxanthin fromHaematococcus pluvialisat Room Temperature
Muhammad Irshad, Aye Aye Myint, Min Eui Hong, Jaehoon Kim, Sang Jun Sim
ACS Sustainable Chemistry & Engineering.2019; 7(16): 13898.     CrossRef
Biolistic Transformation of Haematococcus pluvialis With Constructs Based on the Flanking Sequences of Its Endogenous Alpha Tubulin Gene
Guanhua Yuan, Xiaoying Xu, Wei Zhang, Wenlei Zhang, Yulin Cui, Song Qin, Tianzhong Liu
Frontiers in Microbiology.2019;[Epub]     CrossRef
Studies on Woloszynskioid Dinoflagellates X: Ultrastructure, Phylogeny and Colour Variation in Tovellia rubescens n. sp. (Dinophyceae)
Mariana S. Pandeirada, Sandra C. Craveiro, Niels Daugbjerg, Øjvind Moestrup, Pedro Domingues, António J. Calado
Journal of Eukaryotic Microbiology.2019; 66(6): 937.     CrossRef
High production of carotenoids by the green microalga Asterarcys quadricellulare PUMCC 5.1.1 under optimized culture conditions
Davinder Pal Singh, Jasvirinder Singh Khattar, Alka Rajput, Rajni Chaudhary, Ramsarup Singh, Marie-Joelle Virolle
PLOS ONE.2019; 14(9): e0221930.     CrossRef
Safe and Complete Extraction of Astaxanthin from Haematococcus pluvialis by Efficient Mechanical Disruption of Cyst Cell Wall
Muhammad Irshad, Min Eui Hong, Aye Aye Myint, Jaehoon Kim, Sang Jun Sim
International Journal of Food Engineering.2019;[Epub]     CrossRef
Microalgal Carotenoids: A Review of Production, Current Markets, Regulations, and Future Direction
Lucie Novoveská, Michael E. Ross, Michele S. Stanley, Rémi Pradelles, Virginie Wasiolek, Jean-François Sassi
Marine Drugs.2019; 17(11): 640.     CrossRef
Astaxanthin as feed supplement in aquatic animals
Keng Chin Lim, Fatimah Md. Yusoff, Mohamed Shariff, Mohd Salleh Kamarudin
Reviews in Aquaculture.2018; 10(3): 738.     CrossRef
Rapid chemotaxonomic profiling for the identification of high-value carotenoids in microalgae
Dónal Mc Gee, Lorraine Archer, Andrea Paskuliakova, Gary R. Mc Coy, Gerard T. A. Fleming, Eoin Gillespie, Nicolas Touzet
Journal of Applied Phycology.2018; 30(1): 385.     CrossRef
Protoplast preparation from enriched flagellates and resting cells ofHaematococcus pluvialis
T. Cheng, X. Xu, W. Zhang, L. Chen, T. Liu
Journal of Applied Microbiology.2018; 124(2): 469.     CrossRef
Over-accumulation of astaxanthin in Haematococcus pluvialis through chloroplast genetic engineering
Janeth I. Galarza, Javier A. Gimpel, Verónica Rojas, Bertha O. Arredondo-Vega, Vitalia Henríquez
Algal Research.2018; 31: 291.     CrossRef
Life history determinants of the susceptibility of the blood alga Haematococcus to infection by Paraphysoderma sedebokerense (Blastocladiomycota)
Céline C. Allewaert, Noreen Hiegle, Martina Strittmatter, Reinhoud de Blok, Tiago Guerra, Claire M.M. Gachon, Wim Vyverman
Algal Research.2018; 31: 282.     CrossRef
Reduction of photosynthetic apparatus plays a key role in survival of the microalga Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae) at freezing temperatures
K. Chekanov, S. Vasilieva, A. Solovchenko, E. Lobakova
Photosynthetica.2018; 56(4): 1268.     CrossRef
Synthesis of Microaglae-Capturing Magnetic Microcapsule Using CaCO3 Microparticles and Layer-by-Layer Coating
Young-Hee Lee, Jung-Cheol Seo, You-Kwan Oh, Kyubock Lee
Korean Journal of Materials Research .2018; 28(7): 376.     CrossRef
Integration of biology, ecology and engineering for sustainable algal-based biofuel and bioproduct biorefinery
James Allen, Serpil Unlu, Yaşar Demirel, Paul Black, Wayne Riekhof
Bioresources and Bioprocessing.2018;[Epub]     CrossRef
Potential biotechnological application of microalgae: a critical review
Ejovwokoghene C. Odjadjare, Taurai Mutanda, Ademola O. Olaniran
Critical Reviews in Biotechnology.2017; 37(1): 37.     CrossRef
A review of carotenoid utilisation and function in crustacean aquaculture
Nicholas M. Wade, Jacques Gabaudan, Brett D. Glencross
Reviews in Aquaculture.2017; 9(2): 141.     CrossRef
A novel optical/electrochemical biosensor for real time measurement of physiological effect of astaxanthin on algal photoprotection
M. Turemis, G. Rodio, G. Pezzotti, E. Touloupakis, U. Johanningmeier, I. Bertalan, S. Litescu, G. Rea, M.T. Giardi
Sensors and Actuators B: Chemical.2017; 241: 993.     CrossRef
Intraspecific trait variation affecting astaxanthin productivity in two Haematococcus (Chlorophyceae) species
Céline C. Allewaert, Pieter Vanormelingen, Ilse Daveloose, Tine Verstraete, Wim Vyverman
Algal Research.2017; 21: 191.     CrossRef
Media Screening for Obtaining Haematococcus pluvialis Red Motile Macrozooids Rich in Astaxanthin and Fatty Acids
Thomas Butler, Gordon McDougall, Raymond Campbell, Michele Stanley, John Day
Biology.2017; 7(1): 2.     CrossRef
A Review on the Assessment of Stress Conditions for Simultaneous Production of Microalgal Lipids and Carotenoids
Amritpreet K. Minhas, Peter Hodgson, Colin J. Barrow, Alok Adholeya
Frontiers in Microbiology.2016;[Epub]     CrossRef
The role of photorespiration during astaxanthin accumulation in Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae)
Chunhui Zhang, Litao Zhang, Jianguo Liu
Plant Physiology and Biochemistry.2016; 107: 75.     CrossRef
Dynamic modelling of Haematococcus pluvialis photoinduction for astaxanthin production in both attached and suspended photobioreactors
Dongda Zhang, Minxi Wan, Ehecatl A. del Rio-Chanona, Jianke Huang, Weiliang Wang, Yuanguang Li, Vassilios S. Vassiliadis
Algal Research.2016; 13: 69.     CrossRef
Effect of the ethylene precursor, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid on different growth stages of Haematococcus pluvialis
Thi-Thao Vo, Changsu Lee, Sang-Il Han, Jee Young Kim, Sok Kim, Yoon-E Choi
Bioresource Technology.2016; 220: 85.     CrossRef
Enhanced astaxanthin production from Haematococcus pluvialis using butylated hydroxyanisole
Minmin Shang, Wei Ding, Yongteng Zhao, Jun-Wei Xu, Peng Zhao, Tao Li, Huixian Ma, Xuya Yu
Journal of Biotechnology.2016; 236: 199.     CrossRef
Production of ketocarotenoids in tobacco alters the photosynthetic efficiency by reducing photosystem II supercomplex and LHCII trimer stability
Anja Röding, Lars Dietzel, Hagen Schlicke, Bernhard Grimm, Gerhard Sandmann, Claudia Büchel
Photosynthesis Research.2015; 123(2): 157.     CrossRef
Comparison of astaxanthin accumulation and biosynthesis gene expression of three Haematococcus pluvialis strains upon salinity stress
Zhengquan Gao, Chunxiao Meng, Yi Chung Chen, Faruq Ahmed, Arnold Mangott, Peer M Schenk, Yan Li
Journal of Applied Phycology.2015; 27(5): 1853.     CrossRef
Carotenoids from Marine Microalgae: A Valuable Natural Source for the Prevention of Chronic Diseases
Maria Raposo, Alcina de Morais, Rui de Morais
Marine Drugs.2015; 13(8): 5128.     CrossRef
UV-C mediated rapidcarotenoid induction and settling performance ofDunaliellasalinaandHaematococcus pluvialis
Kalpesh K. Sharma, Faruq Ahmed, Peer M. Schenk, Yan Li
Biotechnology and Bioengineering.2015; 112(10): 2106.     CrossRef
Species diversity in EuropeanHaematococcus pluvialis(Chlorophyceae, Volvocales)
Céline C. Allewaert, Pieter Vanormelingen, Thomas Pröschold, Patricia I. Gómez, Mariela A. González, Gust Bilcke, Sofie D'Hondt, Wim Vyverman
Phycologia.2015; 54(6): 583.     CrossRef
Challenges and opportunities for microalgae-mediated CO2capture and biorefinery
Jyoti R. Seth, Pramod P. Wangikar
Biotechnology and Bioengineering.2015; 112(7): 1281.     CrossRef
Recent breakthroughs in the biology of astaxanthin accumulation by microalgal cell
Alexei E. Solovchenko
Photosynthesis Research.2015; 125(3): 437.     CrossRef
Enhanced astaxanthin production from a novel strain of Haematococcus pluvialis using fulvic acid
Yongteng Zhao, Minmin Shang, Jun-Wei Xu, Peng Zhao, Tao Li, Xuya Yu
Process Biochemistry.2015; 50(12): 2072.     CrossRef
Molecular mechanisms of the coordination between astaxanthin and fatty acid biosynthesis inHaematococcus pluvialis(Chlorophyceae)
Guanqun Chen, Baobei Wang, Danxiang Han, Milton Sommerfeld, Yinghua Lu, Feng Chen, Qiang Hu
The Plant Journal.2015; 81(1): 95.     CrossRef
Breaking dormancy: an energy-efficient means of recovering astaxanthin from microalgae
Ramasamy Praveenkumar, Kyubock Lee, Jiye Lee, You-Kwan Oh
Green Chemistry.2015; 17(2): 1226.     CrossRef
Regenerative Astaxanthin Extraction from a Single Microalgal (Haematococcus pluvialis) Cell Using a Gold Nano-Scalpel
Ramasamy Praveenkumar, Raekeun Gwak, Mijeong Kang, Tae Soup Shim, Soojeong Cho, Jiye Lee, You-Kwan Oh, Kyubock Lee, Bongsoo Kim
ACS Applied Materials & Interfaces.2015; 7(40): 22702.     CrossRef
Development of a new wastewater treatment process for resource recovery of carotenoids
H. Sato, H. Nagare, T. N. C. Huynh, H. Komatsu
Water Science and Technology.2015; 72(7): 1191.     CrossRef
Enhanced Accumulation of Carbohydrate and Starch in Chlorella zofingiensis Induced by Nitrogen Starvation
Shunni Zhu, Yajie Wang, Wei Huang, Jin Xu, Zhongming Wang, Jingliang Xu, Zhenhong Yuan
Applied Biochemistry and Biotechnology.2014; 174(7): 2435.     CrossRef
Astaxanthin extraction from Haematococcus pluvialis using CO2-expanded ethanol
Fabián A. Reyes, José A. Mendiola, Elena Ibañez, José M. del Valle
The Journal of Supercritical Fluids.2014; 92: 75.     CrossRef
Cellular Capacities for High-Light Acclimation and Changing Lipid Profiles across Life Cycle Stages of the Green Alga Haematococcus pluvialis
Baobei Wang, Zhen Zhang, Qiang Hu, Milton Sommerfeld, Yinghua Lu, Danxiang Han, Douglas Andrew Campbell
PLoS ONE.2014; 9(9): e106679.     CrossRef
Metabolite Profiling and Integrative Modeling Reveal Metabolic Constraints for Carbon Partitioning under Nitrogen Starvation in the Green Algae Haematococcus pluvialis
Lee Recht, Nadine Töpfer, Albert Batushansky, Noga Sikron, Yves Gibon, Aaron Fait, Zoran Nikoloski, Sammy Boussiba, Aliza Zarka
Journal of Biological Chemistry.2014; 289(44): 30387.     CrossRef